Grāmatas autors Roberts Kijosaki raksta par savu pieredzi par 2 tēviem, ar kuriem uzauga, lai arī viens no tiem ir viņa labākā drauga tētis.

Roberts grāmatā aprakstījis tīņa gados iegūtās gudrības, un ar parocīgām diagrammām izskaidrojis grāmatā izteikto mācību.

Lai arī stāsts ir nācis no rakstnieka bērnu dienām, grāmata nav domāta jauniešiem, jo tās mērķis ir izglītot lasītājus ekonomikā, precīzāk, rada ieskatu bagāto cilvēku domāšanā, un kā viņi attiecas pret saviem darbiniekiem un dažādiem biznesa aspektiem.

Stāsts pats par sevi atklāj, kā mazais Roberts gāja pie sava labākā drauga tēva, lai apgūtu viņa sniegtas mācības un saprastu kā labāk nopelnīt un saglabāt naudu un tai pašā laikā viņš bagātā tēta mācības salīdzina arnabagā, sava īstā tēva, teikto.

Grāmata lieliski parāda lielo atšķirību starp šo divu tipu cilvēku domāšanām, proti, nabagais tēvs ir uzaudzis skolu sistēmā un arī turpinājis būt paklausīgs sabiedrības loceklis, kamēr bagātais tēvs ir no šī ceļa nošķīries, un apguvis pats savas mācības, ko tad arī nodeva Kijosaki.

Categories: Dažādi

Leave a Reply

Your email address will not be published.